Solly Moholo – Best Of Solly Moholo [Album]

Solly Moholo - Best Of Solly Moholo [Album] - image

Solly Moholo – Best Of Solly Moholo [Album]. Legendary gospel singer Solly Moholo is back with a brand new compilation album called Best Of Solly Moholo.

The album is made up of the top 15 songs from Solly Moholo‘s long standing musical career. These include classics such as Ke Latlhile Bokinza, Calvary and O A Ntaela Moya.

Download and listen to songs from the album below.

 1. Ke Latlhile Bokinza
 2. Tsoha Jonase Nice Time Ya Bolaya
 3. Mandela O llela Bana
 4. Ba Mmitsa Tsotsi
 5. Robala ka Kgotso
 6. Moruti Nthapelele
 7. O A Ntaela Moya
 8. Ranta E Wele
 9. Tlong Ho Jeso
 10. Na le Lakatsa Ho Tseba
 11. Ntate Nthome
 12. Ho Monate Mo Kerekeng
 13. Mugabe le Tsvangirai Tsonga Zimbabwe
 14. Mosamarea
 15. Calvary
 16. Tshwara Mo Ratang Mfundisi

iTunes Link: